Wznoszenie obiektów kubaturowych w Polsce

Budownictwo kubaturowe obejmuje wykonawstwo budynków mieszkalnych (domy jednorodzinne, domy wielorodzinne oraz domy zbiorowe) oraz obiektów użyteczności publicznej, takich, jak między innymi: biurowce, hotele, szkoły, centra handlowe, szpitale, hale produkcyjne, magazyny, obiekty administracyjne oraz socjalne. Budownictwo liniowe opiera się, w odróżnieniu od budownictwa kubaturowego, na wznoszeniu obiektów, w których głównym parametrem budowli jest jej długość. Do obiektów liniowych należą przede wszystkim: drogi wraz ze zjazdami, wodociągi, rurociągi, ciepłociągi, wały przeciwpowodziowe czy też kanalizacja kablowa. Read more about Wznoszenie obiektów kubaturowych w Polsce