Zlecanie obiektów budowlanych w Polsce

W ramach budownictwa kubaturowego powstają przede wszystkim budynki mieszkalne (jednorodzinne, wielorodzinne oraz zbiorowe) oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak na przykład: biurowce, hotele, szpitale, szkoły, a także centra handlowe. Budownictwo liniowe natomiast skupia się głównie na wznoszeniu tych rodzajów obiektów, w których główny nacisk położony jest na długość konkretnej budowli. Wśród podstawowych obiektów liniowych wyróżnić więc można: wszelkiego rodzaju drogi, wodociągi, kanały, wały przeciwpowodziowe oraz kanalizacje kablowe i wiele innych.

Zlecanie budowy obiektów kubaturowych

Obiekty kubaturowe zlecane są głównie przez firmy deweloperskie. Inwestorzy (w postaci deweloperów) zlecają wykonanie odpowiednich obiektów kubaturowych, aby w niedalekiej przyszłości sprzedać lub wynająć nowo wybudowane mieszkanie. Firmy budowlane w Polsce mogą również wznosić obiekty kubaturowe zarówno dla klientów prywatnych (w szczególności domy jednorodzinne), jak i dla organów państwowych.

Budowa obiektów liniowych

W zdecydowanej większości przypadków budowę obiektów typu liniowego zleca państwo. W zależności od tego, czy projekt ma dotyczyć konkretnego regionu, województwa czy też terenu ogólnokrajowego, zostają wyznaczone stosowne władze w celu poprowadzenia przetargu, związanego z budową drogi czy położeniem danej linii kolejowej. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury można znaleźć konkretne wymogi dotyczące budowy tego typu obiektów, a także ich specyficznej formy oraz szczegółów związanych z samym projektem.