Wznoszenie obiektów kubaturowych w Polsce

Budownictwo kubaturowe obejmuje wykonawstwo budynków mieszkalnych (domy jednorodzinne, domy wielorodzinne oraz domy zbiorowe) oraz obiektów użyteczności publicznej, takich, jak między innymi: biurowce, hotele, szkoły, centra handlowe, szpitale, hale produkcyjne, magazyny, obiekty administracyjne oraz socjalne. Budownictwo liniowe opiera się, w odróżnieniu od budownictwa kubaturowego, na wznoszeniu obiektów, w których głównym parametrem budowli jest jej długość. Do obiektów liniowych należą przede wszystkim: drogi wraz ze zjazdami, wodociągi, rurociągi, ciepłociągi, wały przeciwpowodziowe czy też kanalizacja kablowa.

Kubatura budynku

Z pojęciem „budownictwo kubaturowe” wiąże się tak zwana kubatura budynku, czyli innymi słowy pojemność danego obiektu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zmierzenie czy też obliczenie kubatury danej nieruchomości nie należy do najprostszych zadań. Podstawą obliczeń są ściśle określone wzory matematyczne. Podczas pomiarów pracownik wykonujący zadanie mierzy więc między innymi różnego rodzaju: przejścia, krużganki, balkony czy tarasy. W skład obliczeń z pewnością nie wchodzą jednak obiekty, takie jak: studzienki czy schody zewnętrzne.

Usługi firm budowlanych

Firmy budowlane w Polsce oferują coraz częściej nie tylko samo wzniesienie budowli, ale również niezbędną pomoc przy powstawaniu projektu budowli, wypożyczenie pomocnego sprzętu do wykonania konkretnych prac oraz poprowadzenie stosownej dokumentacji. Szczegółowe informacje na temat wznoszenia danych budowli znaleźć można na stronach internetowych konkretnych firm.