Zlecanie budowy obiektów

Kubatura brutto budynku to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji stanowiącej iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej według skomplikowanego wzoru matematycznego. Wartość ta wskazuje na objętość danego budynku.

Czym są obiekty kubaturowe?

Obiekty kubaturowe to nic innego jak budowle, z którymi wiąże się wymieniona wyżej wartość. Kubaturze podlegają niemal wszystkie elementy danej nieruchomości, takie jak: przejścia, prześwity, przejazdy bramowe, a także zewnętrzne partie obiektu, jak na przykład: ganki lub werandy. Nie wlicza się zaś między innymi: ław fundamentowych, kanałów i studzienek kanalizacyjnych, schodów zewnętrznych, ramp, gzymsów oraz attyk umieszczonych ponad powierzchnią dachów.

Kto zleca budowę obiektów kubaturowych?

W przypadku obiektów kubaturowych wyróżnić można przynajmniej kilku zleceniodawców. Do najbardziej popularnych w XXI wieku należą naturalnie firmy deweloperskie, które zlecają wykonanie konkretnych projektów budownictwa kubaturowego w celu sprzedaży bądź wynajmu danego mieszkania. Budowę obiektu kubaturowego może również wynająć organ państwowy. Coraz częściej jednak firmy budowlane w Polsce wznoszą obiekty dla osoby prywatnej, która zleca na przykład budowę domu jednorodzinnego lub też własnego obiektu gospodarczego na terenie swojej prywatnej działki. Firmy budowlane umożliwiają nie tylko wzniesienie danego obiektu, ale mogą okazać się również niezwykle pomocne na etapie projektowania budowli oraz gromadzenia w tym celu niezbędnej dokumentacji.