Typy wznoszenia obiektów budowlanych

W polskim budownictwie wyróżnia się klika podstawowych typów wznoszonych obiektów zgodnie z: przeznaczeniem danych budowli (budownictwo miejskie, komunalne, przemysłowe, komunikacyjne, rolnicze i wodne), ze względu na usytuowanie ich względem powierzchni danego terenu, z uwzględnieniem parametrów budynków, a także ze względu na założoną trwałość danych obiektów.

 

Przykładowe podziały budownictwa

W skład podziału budownictwa ze względu na usytuowanie na powierzchni terenu wyróżnia się następujące kategorie: obiekty nadziemne (na przykład: słupy energetyki, maszty anten nadawczych), naziemne (między innymi: drogi kołowe, szlaki kolejowe) oraz podziemne (sieci podziemnego uzbrojenia terenu, szyby czy też tunele). Uwzględniając gabaryty, wymienić można natomiast: obiekty wielkogabarytowe (hale fabryczne, zapory wodne), obiekty średniogabarytowe oraz obiekty małe (pachołki drogowe). Istnieje również podział na konstrukcje tymczasowe (na przykład objazdy uliczne) oraz trwałe (gdy czas trwania nie jest z góry określony).

Budownictwo kubaturowe i obiekty liniowe

Istnieje jeszcze inny typ podziału obiektów. Budownictwo w Polsce podzieliło się bowiem na: budownictwo kubaturowe oraz budownictwo liniowe. Budowle kubaturowe to przede wszystkim budynki mieszkalne, a także obiekty użyteczności publicznej (wśród których wymienić można przede wszystkim: biurowce, hotele, szkoły oraz domy handlowe). Obiekty liniowe to zaś głównie wszelkiego rodzaju drogi, linie kolejowe, wodociągi i linie kanalizacyjne.