Outsourcing BHP

Outsourcing w dosłownym tłumaczeniu oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Istotą tego zjawiska jest przekazywanie realizacji zadań, niektórych funkcji czy też procesów specjalnym firmom zewnętrznym, które specjalizują się w danych dziedzinach. Ma to na celu zwiększenie efektywności pracy oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu przedsiębiorstwo skupia się na wykonywaniu najistotniejszych zadań, realizując w pierwszej kolejności swe podstawowe cele.

Główne zadania firmy outsourcingowej BHP

W ramach usługi outsourcing BHP wyspecjalizowana w tym celu firma wspiera pracodawców w zakresie dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przeciwpożarową oraz prawną ochronę pracy. Wyznaczeni pracownicy takiej firmy mają za zadanie ocenę ewentualnego ryzyka zawodowego oraz przeprowadzenie na ten temat stosownej dokumentacji. Poza tym sporządzają również okresowe kontrole i analizy stanu BHP w firmie i opracowują gotowe instrukcje postępowania, np. w postaci tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków higieny indywidualnej.

 

Szkolenia BHP

Firmy outsourcingowe takie przeprowadzają także mnóstwo szkoleń, m.in. dla: pracodawców i kierowników, pracowników administracyjno-biurowych, robotników, osób pracujących na stanowiskach inżynieryjno-technicznych oraz pracowników służb BHP. Szkolenia przeprowadzane są w formie wykładów, pokazów i prezentacji. Oprócz tego, biorący udział w zajęciach mogą również obejrzeć szkoleniowe nagrania wideo, uczestniczyć w dyskusji lub sprawdzić swoją wiedzę w specjalnie opracowanych quizach.