Kategoria: Budownictwo

Zlecanie obiektów budowlanych w Polsce

W ramach budownictwa kubaturowego powstają przede wszystkim budynki mieszkalne (jednorodzinne, wielorodzinne oraz zbiorowe) oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak na przykład: biurowce, hotele, szpitale, szkoły, a także centra handlowe. Budownictwo liniowe natomiast skupia się głównie na wznoszeniu tych rodzajów obiektów, w których główny nacisk położony jest na długość konkretnej budowli. Wśród podstawowych obiektów liniowych wyróżnić więc można: wszelkiego rodzaju drogi, wodociągi, kanały, wały przeciwpowodziowe oraz kanalizacje kablowe i wiele innych. Czytaj dalej

Wznoszenie obiektów kubaturowych w Polsce

Budownictwo kubaturowe obejmuje wykonawstwo budynków mieszkalnych (domy jednorodzinne, domy wielorodzinne oraz domy zbiorowe) oraz obiektów użyteczności publicznej, takich, jak między innymi: biurowce, hotele, szkoły, centra handlowe, szpitale, hale produkcyjne, magazyny, obiekty administracyjne oraz socjalne. Budownictwo liniowe opiera się, w odróżnieniu od budownictwa kubaturowego, na wznoszeniu obiektów, w których głównym parametrem budowli jest jej długość. Do obiektów liniowych należą przede wszystkim: drogi wraz ze zjazdami, wodociągi, rurociągi, ciepłociągi, wały przeciwpowodziowe czy też kanalizacja kablowa. Czytaj dalej