Budownictwo kubaturowe a budownictwo liniowe

Budownictwo w Polsce dzieli się na dwa główne typy, a są to mianowicie: budownictwo kubaturowe oraz budownictwo liniowe. Budownictwo kubaturowe obejmuje przede wszystkim wykonawstwo budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak na przykład: biurowce, hotele, szpitale, szkoły, a także centra handlowe i wszelkiej maści domy towarowe. Budownictwo liniowe natomiast skupia się głównie na wznoszeniu tych obiektów, w których główny nacisk położony jest na długość. Dotyczy to więc: dróg, wodociągów czy linii kolejowych.

Wartość kubatury brutto

Kubatura brutto budynku jest wartością, która wskazuje na objętość danego budynku. Obliczając sumę kubatury, należy skorzystać ze skomplikowanego wzoru matematycznego. Warto pamiętać, że w kubaturę wlicza się również przejścia, prześwity, przejazdy bramowe, a także zewnętrzne partie obiektu, jak na przykład: ganki lub werandy. W skład kubatury nie wchodzą natomiast: ławy i stopy fundamentowe, kanały i studzienki kanalizacyjne, schody zewnętrzne, rampy, gzymsy oraz attyki usytuowane ponad powierzchnią dachów.

Obiekty liniowe

Obiekt liniowy, którego charakterystycznym parametrem jest długość, zawiera także wyliczenie podstawowych obiektów liniowych. Wśród podstawowych obiektów liniowych znajdują się przede wszystkim: droga wraz ze zjazdami, wodociąg, kanał, gazociąg, rurociąg, ciepłociąg, wał przeciwpowodziowy czy też kanalizacja kablowa. Posługując się definicją obiektu kubaturowego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa pewne specyficzne wymogi w zakresie budowania tego typu konstrukcji.